Trong nửa đầu năm, Trung Quốc đã sản xuất 7,15 tỷ pin lithium-ion và 11,701 triệu xe đạp điện

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, trong số các sản phẩm chính của ngành sản xuất pin ở Trung Quốc, sản lượng pin lithium-ion là 7,15 tỷ viên, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng xe đạp điện là 11,701 triệu chiếc, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo website của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, mới đây, Cục Công nghiệp hàng tiêu dùng của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã công bố tình hình hoạt động của ngành pin từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020.

Theo báo cáo, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, trong số các sản phẩm chính của ngành sản xuất pin ở Trung Quốc, sản lượng pin lithium-ion là 7,15 tỷ viên, với mức tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng ắc quy axit-chì là 96,356 triệu kilovolt ampe giờ, tăng 6,1%; sản lượng pin tiểu và pin tiểu (loại không nút) là 17,82 tỷ chiếc, giảm 0,7% so với cùng kỳ.

Trong tháng 6, sản lượng pin lithium-ion trên toàn quốc là 1,63 tỷ viên, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng ắc quy axit-chì là 20,452 triệu kwh, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước; và sản lượng pin tiểu và pin tiểu (loại không nút) là 3,62 tỷ chiếc, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về mặt lợi ích, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, doanh thu hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất pin trên Quy mô được chỉ định trên toàn quốc đạt 316,89 tỷ nhân dân tệ, giảm 10,0% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng lợi nhuận là 12,48 tỷ nhân dân tệ, với một năm -giảm 9,0% so với cùng kỳ năm ngoái ..

Cùng ngày, Cục Công nghiệp hàng tiêu dùng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cũng công bố tình hình hoạt động của ngành hàng xe đạp từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, trong số các sản phẩm chính của ngành sản xuất xe đạp quốc gia, sản lượng xe đạp điện là 11,701 triệu chiếc, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng xe đạp điện trong tháng 6 là 3.073 triệu chiếc, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về mặt lợi ích, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020, doanh thu kinh doanh xe đạp điện của các doanh nghiệp sản xuất xe đạp trên Toàn quốc đạt 37,74 tỷ NDT, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng lợi nhuận là 1,67 tỷ NDT, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước.


Thời gian đăng: 11-9-2020